Dokumenty


Objednávky a doprava


Elektrické průtokové ohřívače

Elektrické průtokové ohřívače dělíme na dvě kategorie dle jejich konstrukce a z ní plynoucího možného použití ve vodovodním řádu:

1) Beztlaké průtokové ohřívače

Jsou konstruovány pro jedno odběrné místo a je bezpodmínečně nutné tyto ohřívače provozovat ve spolupráci se speciální vodovodní baterií. Výhodou takto konstruovaných průtokových ohřívačů jsou jejich nízké výrobní náklady z důvodu absence součástek namáhaných tlakem vody ve vodovodním řádu. Principem je uzavření tlakového rozvodu vodovodního řádu na vodovodní baterii. Takto pojatá konstrukce umožňuje udržet a zároveň nabídnout spotřebiteli nízkou pořizovací cenu a ekonomicky nejúspornější dodávku teplé užitkové vody.

2) Tlakové průtokové ohřívače

Jsou konstruovány pro jedno nebo více odběrných míst. Průtokový ohřívač je zpravidla umísťován na větev teplé užitkové vody tak, aby vzdálenost od vodovodní baterie nebo baterií, které jsou teplou vodou z tohoto zdroje teplé vody zásobovány, byla co nejkratší. Jedná se o velmi ekonomický ohřev užitkové vody vzhledem k absenci jakékoliv zásoby teplé vody podléhající průběžnému chladnutí v závislosti na kvalitě tepelné izolace příslušného zásobníku. Nezanedbatelným benefitem je rovněž velikost průtokového ohřívače a jeho příjemný design umožňující eventuélní umístění v interiéru.


EPPE - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s mnoha odběrnými místy. Intenzita ohřevu vody je regulována elektronicky na základě teploty vstupující vody a nastavením teploty na displeji. Spotřebič je sepnut puštěním teplé vody na baterii, provoz je proti přehřátí jištěn elektronicky.EPPL - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s mnoha odběrnými místy. Intenzita ohřevu vody je regulována elektronicky na základě teploty vstupující vody a nastavením teploty na displeji. Spotřebič je sepnut puštěním teplé vody na baterii, provoz je proti přehřátí jištěn elektronickyEPPV - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s mnoha odběrnými místy. Intenzitu ohřevu vody je regulována elektronicky na základě teploty vstupující vody a nastavením teploty na regulačním kotouči. Spotřebič je sepnut puštěním teplé vody na baterii, provoz je jištěn vratnou tepelnou pojistkouEPJ - bez baterie - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s více odběrnými místy. Spotřebič je spínán hydraulicky, puštěním teplé vody na baterii, provoz je jištěn tepelnou pojistkou.

AKČNÍ CENY: 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW - 3 120 KčEPJ - dolní umístění s baterii - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s beztlakou baterií k jednomu odběrnému místu. Spotřebič je spínán hydraulicky, puštěním teplé vody na baterii, provoz je jištěn vratnou tepelnou pojistkou.

AKČNÍ CENY: 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW - 3 990 KčEPJ - horní umístění s baterii - Hospodárný a spolehlivý ohřívač vody pro instalace s beztlakou baterií k jednomu odběrnému místu. Spotřebič je spínán hydraulicky, puštěním teplé vody na baterii, provoz je jištěn vratnou tepelnou pojistkou. U všech provedení se sprchou můžete za stejnou cenu požadovat pákovou baterii. Tento požadavek uveďte v poznámce k objednávce.

AKČNÍ CENY: 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW - 3 390 KčDELPO - horní umístění - Malý, úsporný, beztlaký ohřívač vody. Odporový drát je umístěn přímo ve vodě, což zaručuje nejrychlejší možný ohřev vody.

AKČNÍ CENY: 3,5 kW / 4,5 kW, 5,5 kW - 2 390 KčDELPO - dolní umístění S baterií - Odporový drát je umístěn přímo ve vodě, což zaručuje nejrychlejší možný ohřev vody.

AKČNÍ CENY: 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW - 2 890 Kč